Солар Лизинг ориентира бизнес поведението си към своите клиенти и развива дейността си, спазвайки следните ценности и етични принципи:

  • Интегритет и честност в основата на всяко професионално взаимоотношение

  • Уважение към клиентите в съответствие с принципите на доверие, равнопоставено отношение, обективност и безпристрастност

  • Висококвалифициранперсонал и услуги от най-високо качество

  • Прозрачност като част от нашите усилия за предоставяне на точна, честна, навременна, редовна, надеждна и достъпна информация относно структурата на управление и финансовите резултати

  • Високо ниво на нормативно съответствие и съответствие на структурата на корпоративното управление с националните и международните изисквания към дейността на дружеството