СОЛАР ЛИЗИНГ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на нормативно установените изисквания, като се стреми да реализира бизнеса си по законен, етичен и отговорен начин. СОЛАР ЛИЗИНГ съблюдава обвързващите изисквания на националното и международното право за прилагане на мерки срещу нарушаване правата на човека, финансиране на тероризъм, изпиране на пари и други. По причини, свързани със социалната ангажираност, СОЛАР ЛИЗИНГ е склонна да прилага и по-консервативен подход от предвидения в Закона.

СОЛАР ЛИЗИНГ следва по-стриктни меркиза срещу някои конкретни държави като Иран, Сирия, Венецуела, Куба, Судан и Южен Судан, Русия, Крим. Трябва да имате предвид, че СОЛАР ЛИЗИНГ не обработва под никаква форма и в никаква валута операции, свързани със Северна Корея.

Въвеждането на международни ограничителни мерки се е наложило като инструмент с дипломатически или икономически характер, който се стреми да предизвика промяна в дейности или политики, като нарушаване на международното право или човешките права, или в политики, които не съблюдават върховенството на закона или демократичните принципи.

Ограничителните мерки могат да бъдат насочени към правителства на трети страни (ембарго) или към недържавни образувания, компании и физически лица (санкции). Ембарго е ограничителна мярка на национално и/или международно равнище. Налице са различни форми на ембарго, като най-често срещаните са:

  • Финансово ембарго: ограничения по отношение извършването на финансови операции и достъпа до финансови ресурси;
  • Търговско ембарго: ограничения върху вноса и износа на определени стоки или търговия с определени държави;

СОЛАР ЛИЗИНГ спазва ембарго ограниченията, наложени от ООН, ЕС, приложимата национална рамка на Република България, както и OFAC санкциите на САЩ. Тъй като санкциите по OFAC имат екс- териториален ефект, те се взимат под внимание при извършване на сделки в USD, на територията на САЩ, с граждани на САЩ или когато са свързани със стоки с американски произход. За повече информация, може да се ползват следните линкове:

Спазването на ембарго ограниченията означава, че СОЛАР ЛИЗИНГ не предоставя финансиране или икономически ресурси на лица, образувания или правителствени организации, които фигурират в ембаргови ограничителни списъци, както и не подкрепя какъвто и да е вид сделки с тези субекти. Следването на подобно поведение не само защитава нашата компания от налагане на санкции, съпътстващи нарушаването на международните ограничителни мерки, но също така подпомага нашите клиенти да управляват някои от рисковете, свързани с международната търговия.

За да осигурим спазването на приложимите ограничителни мерки и съответни разпоредби, ние сме въвели различни скринингови мерки в своите процеси. В резултат на това, преди да бъде извършена инициирана от наш клиент операция, той може да бъде помолен да предостави допълнителни документи и информация за съответната операция или насрещен контрагент по нея.

За да се избегнат усложнения, съветваме клиентите, предварително да се свързват със СОЛАР ЛИЗИНГ чрез формата за обратна връзка на страницата на нашата компания https://solarleasing.eu/ ако обмислят да осъществяват сделки със страни, срещу които са наложени ограничителни мерки.