Защото предлагаме изгодни условия

Солар Лизинг предлга атрактивни лизингови условия (срок, лихви, самоучастие и др.) на нашите клиенти.

Защото ще знаете точно колко струва вашия лизинг

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва, която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

Защото ще можете да растете заедно с нас

Нашите добри клиенти могат да разчитат на непрекъснато подобряващи се финансови условия и повишаваща се гъвкавост по отношение на финансираните активи.

Защото сме лоялни към своите клиенти

В случай на обостряне на рисковете в икономическа среда в България, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

Защото ще Ви отговорим бързо

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани от нас документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност този срок може да бъде намален до 1 работен ден.

Защото ние проявяваме висок професионализъм в работата с доставчиците

Ние приветстваме запитвания от потенциални доставчици на оборудване, което е приемливо за лизинг както за единични сделки, така и за установяване на партньорски взаимоотношения. Предоставяме лесни за използване лизингови калкулатори с цел изготвяне на примерни лизингови схеми на място при търговеца, формуляри за кандидатстване и пълно съдействие в процеса до финализиране на сделката. По принцип ние не изискваме от доставчика ангажимент за обратно изкупуване и/или отстъпки. В същото време, постигането на съгласие относно такива допълнителни условия би могло да доведе до преференциални условия на финансиране на лизингополучателите и улесняване на процедурата по одобрението на сделките.