ЛИЗИНГ АСИСТАНСА, КОЙТО НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВКЛЮЧВА

  • Осигуряваме на финансиране за придобиването/ползването чрез оперативен/финансов лизинг на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строитени материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.
  • В случай на желание от страна на клиента ние може да предложим съответен доставчик и вида на активите, които ще са най- подходящи за предлагането на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на клиента и конкретните цели, за които ще бъдат използвани. Ние подпомагаме клиента при договарянето и доставката на избраните активи.
  • Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи.
  • Осигуряване на финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик.
  • За оборудване: Застраховане на активите срещу основни застрахователни събития (пожар, експлозия, природни бедствия – земетресение, буря, ураган, градушка, наводнение, повреди във ВиК и ел.-инсталациите, кражба, и др.) при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя.
  • За транспортни средства и леки автомобили: Застраховане при условията на пълно АВТОКАСКО при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя. В някои случаи монтаж на защитни средства (за сметка на Лизингополучателя).
  • Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили.
  • Застрахователно посредничество. В нашето динамично, пълно с рискове всекидневие и трудно предвидимо бъдеще всеки мениджър трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план. Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти. Да се избере най-добрият от тях винаги е трудна задача. Тя се решава от професионален посредник, който цели да намира най-доброто решение между интереса на клиента и предлаганите тарифи, условия и надеждност. Ние задълбочено проучваме желанията и потребностите на клиента и намираме най-доброто съответствие с предлаганите от застрахователите тарифи, условия и надеждност. Осигуряваме съдействие при предявяване на застрахователно събитие до получаване на застрахователното обезщетение.