Ние финансираме закупуването както от Български така и от Европейски официални представители на даден Бранд нови, но и употребявани транспортни средства в добро техническо състояние, чрез финансов лизинг на дружества, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк.

Финансов лизинг на нови товарни автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на товарни автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 6 години;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.
 • Клиенти – фирми;
Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Финансов лизинг на употребявани товарни автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на употребявани (до 3 години) товарни автомобили:
 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг
 • Възможно е увеличаване на размера на първоначалната вноска, в зависимост от оценката на употребявания автомобил;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години, като в края на срока на лизинг автомобилът трябва да има минимум 2 години полезен живот;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква;
 • Клиенти – фирми;
Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Ние финансираме следните видове товарни автомобили:

 • Влекачи;
 • Бордови и други камиони;
 • Специализирани камиони;
 • Ремаркета & Полуремаркета;
 • Цистерни;
 • Автобуси & Микробуси;
 • Други