Ние финансираме закупуването както от Български така и от Европейски официални представители на даден Бранд нова, но и употребявана Агро техника в добро техническо състояние, чрез финансов лизинг на дружества, желаещи да обновят и модернизират наличния си парк от машини.

Финансов лизинг на нова Агро техника

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на нова Агро техника:

 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 6 години;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква.
 • Клиенти – фирми / Земеделски производители;

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Финансов лизинг на употребявана Агро техника

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на употребявана Агро техника:

 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг
 • Възможно е увеличаване на размера на първоначалната вноска, в зависимост от оценката на употребявания автомобил;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години, като в края на срока на лизинг автомобилът трябва да има минимум 2 години полезен живот;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква;
 • Клиенти – фирми / Земеделски производители;

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.