Финансов лизинг на нови леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на леки автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 6 години;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква;
 • Клиенти – Фирми и Потребители;
 • Ние третираме автомобили с пробег до 6000 км. и до 6 мес. от датата на първа регистрация като НОВИ;

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Финансов лизинг на употребявани леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за финансов лизинг на употребявани (до 3 години) леки автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 20% от стойността за лизинг
 • Възможно е увеличаване на размера на първоначалната вноска, в зависимост от оценката на употребявания автомобил;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години, като в края на срока на лизинг автомобилът трябва да има минимум 2 години полезен живот;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква;
 • Клиенти – Фирми и Потребители;

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

Оперативен лизинг на леки автомобили

Базови параметри на стандартна сделка за оперативен лизинг на леки автомобили:

 • Срок на оперативния лизинг: от 3 до 5 години;
 • Парична гаранция: Солар Лизинг може да изиска парична гаранция до 6 месечни ренти. Паричната гаранция се възстановява при изтичане на лизинговия срок;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN.
 • Клиенти – само Фирми;

Месечните наемни вноски се определят от цената на автомобила, предмет на лизингова сделка, и срока на финансиране. Върху мес. наемни вноски се начислява и дължи ДДС. Предлаганите схеми са с равни месечни вноски. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др., могат да бъдат включени в месечните наемни вноски по желание на Лизингополучателя. Солар Лизинг предоставя възможност за договаряне на допълнителни услуги, включени в месечните наемни вноски (по желание на Лизингополучателя).

Стандартният срок за отговор от Солар Лизинг е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.