Полезно за лизинга

Лихва при лизинга

Общата сума на лихвата, платима от лизингополучателя през времето на лизинговия договор, разделена на цялата главница, финансирана от лизингодателя. Лихва…

Още информация

Лизингополучатели

Лизингополучатели Търговски субекти (дружества и ЕТ) – лизингополучатели, нуждаещи се от привличане на чужд финансов ресурс, които компенсират недостига на…

Още информация

Лизинг

Лизинг Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране,…

Още информация