Лихва при лизинга

Общата сума на лихвата, платима от лизингополучателя през времето на лизинговия договор, разделена на цялата главница, финансирана от лизингодателя. Лихва…

Още информация

Лизингополучатели

Лизингополучатели Търговски субекти (дружества и ЕТ) – лизингополучатели, нуждаещи се от привличане на чужд финансов ресурс, които компенсират недостига на…

Още информация

Лизинг

Лизинг Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране,…

Още информация