Начало

Виж повече

СТАТИСТИКА НА ЛИЗИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

Декември 2021 г.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на декември 2021 г. са общо 4.575 млрд. лв. (3.5% от БВП2) при 4.308 млрд. лв. (3.6% от БВП2) в края на декември 2020 година. Те нарастват с 6.2% (266.7 млн. лв.) на годишна база и с 0.8% (35.7 млн. лв.) спрямо края на септември 2021 година.

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Вземанията по финансов лизинг са 4.351 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2021 г., като нарастват с 6.4% (263.2 млн. лв.) на годишна база и с 0.8% (32.9 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2021 година. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94.9% в края на декември 2020 г. до 95.1% в края на декември 2021 година. Сключените през четвъртото тримесечие на 2021 г. Нови договори за финансов лизинг са в размер на 565 млн. лв. Обемът им нараства с 18.7% (89 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и с 4.9% (26.4 млн. лв.) спрямо третото тримесечие на 2021 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива.

  • Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.782 млрд. лв. в края на септември 2021 година. Относителният им дял е 41.3% в края на септември 2021 г. при 40.1% в края на септември 2020 година.

  • Вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.315 млрд. лв. Относителният им дял намалява от 31.8% в края на септември 2020 г. до 30.5% в края на същия месец на 2021 година.

  • Вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.006 млрд. лв. Относителният им дял се повишава от 22.4% в края на септември 2020 г. до 23.3% в края на същия месец на 2021 година.

Начало Начало Начало